Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry

Tarjoaa Kymenlaakson alueella monille ihmisille mahdollisuuden mukavaan maanpuolustusharrastukseen. Mukaan pääsee täyttämällä ja lähettämällä verkkosivuillamme olevan jäsenlomakkeen.

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä monipuolisesti

Kilta toimii Haminassa ja on Karjalan prikaatiin kuuluvan Kymen jääkäripataljoonan perinnekilta. Toimintamme on monipuolista vapaaehtoista maanpuolustustyötä, johon liittyy kiinteästi perinteiden vaaliminen ja yhteistoiminta muiden maanpuolustusyhdistysten kanssa. Kilta tukee Kymen jääkäripataljoonaa ja siellä palvelevia varusmiehiä sekä sotiemme veteraaneja. Kilta on perustettu 26.5.1966. Jäseniä killassa on 280. Jäsenmaksu on 17 €.

Perinnetyö

Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry vaalii Kymen jääkäripataljoonan perinnejoukkojen perinteitä.

Iltamat ja muu toiminta

Aikaisemmin keskeinen toimintamuoto oli jo 22 kertaa järjestetyt iltamat. Iltamatoiminnalla kilta lisäsi maanpuolustustietoutta sekä vaali maanpuolustushenkeä musiikin ja teatterin keinoin. Tämä oli tärkein tapa hankkia varoja varusmiesten ja sotiemme veteraanien tukemiseen. Iltamien aika on nyt ohitse ja hankimme varoja mm järjestysmies- ja liikenteenohjaustoiminnalla.

Vapaaehtoinen maanpuolustusharrastus

Kilta järjestää omaehtoisena toimintana mm jotoksia ja ampumatoimintaa. Killalla on oma koulutuspaikka ”Ukkometso”-tukikohta Virolahden Länsikylässä, jota jäsenistö voi käyttää ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan. Lisäksi yhteisinä toimintamuotoina ovat ulkoilupäivät, pilkkikisat ja onkikilpailut.

Varusmiestoiminta

Kilta tukee ja kannustaa Kymen jääkäripataljoonassa palvelevia varusmiehiä stipendein, palkitsemisesinein ja saapumiserittäin jaettavalla Oiva-polkupyörällä.

Tiedotustoiminta

Karjalan prikaatin ja sen muiden kiltojen kanssa julkaistaan yhteistä Kilpi-lehteä. Lehti kertoo valmiusprikaatin koulutuksesta ja kalustosta sekä kiltojen asioista. Kilpi ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja lähetetään kaikille killan jäsenille. Jäsenille lähetetään killan toiminnasta kertova jäsentiedote vuosittain. Tapahtumista tiedotetaan kaupunkilehti Reimarin järjestöpalstalla sekä killan internetsivuilla ja somekanavilla.

Muuta toimintaa

Jäsenille järjestetään tutustumismatkoja, kiltailtoja, ulkoilupäivä ja pilkkikilpailut sekä kirkkoilta.

Vuoden kilta

Kymen Jääkäripataljoonan Kilta on valittu vuoden killaksi vuosina 1985, 1987, 1991, 1995 ja 2000. Kunniamaininnan kilta on saanut vuosien 1996, 1997, 2002, 2003, 2004 ja 2006 toiminnasta.