Kymen jääkäripataljoonan uusi arki

Mietitkö koskaan, millaista arki Kymen jääkäripataljoonassa on syksyllä 2021? Viimeisen neljän saapumiserän aikana on kehittynyt uudenlainen arki joka kehittyy ja muuttuu yhä. Haastattelimme kolmea varusmiestä panssarijääkäri Aaltoa, Sharmaa ja upseerikokelas Linkolaa, jotka palvelevat pataljoonassa eri tehtävissä.

Paluu Vekaranjärvelle pitkien lomien jälkeen saattaa aluksi tuntua kankealta, mutta kuten panssarijääkäri Aalto toteaa: – palveluksessa tärkeintä on pitää pilke silmäkulmassa ja pitää positiivinen asenne. Myös panssarijääkäri Sharma palaa Vekaranjärvelle positiivisin mielin, sillä hän pitää uudesta palvelustehtävästään kirjurina. Reserviupseerikurssilta Haminasta palannut upseerikokelas Linkola palasi Vekaranjärvelle vastuutehtäviin iloisin mielin. Yleisesti ottaen osaa varusmiehistä jännittää paluu lomien jälkeen ja toiset taas ottavat sen rennommin.

Panssarijääkäri Sharma

Neljän viikon kiinniolojakso on pitkä ja se tuo kaikille omat haasteensa, uudelle saapumiserälle tämä oli ensimmäinen. Panssarijääkäri Sharma toimii yrittäjänä baarialalla ja pitkä poissaolo voisi tuoda hänen työelämään haasteita. Toimeliaana yrittäjänä Sharma pyrkii suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti, jotta hänelle jää aikaa perheelle ja työasioiden hoitamiseen. Kirjurin tehtävässä on paljon yhteistä Sharman siviiliammattiin sisältäen paperitöitä, tilauksia ja kiireellisten asioiden hoitamista.

Panssarijääkäri Aalto Kaartin Kinon edustalla

Harjoituksista ja maastosta tulee kokemuksista usein parhaimmat ja huonoimmat muistot. Ensimmäisen panssarijääkärikomppanian jääkärialiupseerilinja vietti maastossa kolme viikkoa putkeen. Kolmen viikon aikana Aalto  pääsi toimimaan ryhmänjohtajana paikallispuolustusharjoituksessa, sekä partionjohtajana taisteluammunnoissa. Aalto koki partionjohtajan tehtävän kunniatehtävänä, ja oli tyytyväinen niin omaan kuin ryhmänsä toimintaan. Päivät maastossa menevät harjoituksissa, joista Aalto nautti kovasti. Illat saattoivat venyä pitkiksi teltanpystytysharjoituksissa, eli “telttaralleissa”, sekä muiden asioiden hoitamisissa. Aalto tuo esille hauskan muiston lähivartiovuorostaan: – Lämmitin johtajateltan kaminaa ja piippu irtosi täyttäen koko teltan savulla. Aalto toteaa johtajien olleen hieman tuohtuneita tapahtuneesta.

Maasto-olosuhteisiin nähden kasarmielämä tuo omia vapauksia, mutta myös kuria ja rutiineja. Kasarmielämään kuuluu tiettyjä virallisuuksia, kuten muodossa käveleminen, asiallinen tervehtiminen, varustuksen kunnossapito, siivouspalvelut ja muut vastaavat.

 

Upseerikokelas Linkola toteaa, että maastossa annetaan kaikkensa ja kasarmi on paikka jossa levätä, pienistä asioista voi nauttia – punkasta, suihkusta ja sotilaskodissa käymisestä. Linkola kertoo, että panssarijääkärilinjan menestys koulutuksissa tuottaa hänelle iloa. Linkolan tehtävä kokelaana ja valvojana on valmistella seuraavan päivän manööverit valmiiksi ja valvoa linjan toimintaa.

Vapaa-ajalla varusmiehet viettävät aikaa toistensa kanssa, käyvät kuntosalilla ja urheilevat, kuitenkin on muistettava koronarajoitukset ja yksiköiden väliset tapaamiset eivät ole mahdollisia. Kiinnioloaika vietetään tiiviisti samassa porukassa ja se voi tuottaa haasteita osalle varusmiehistä.

Tupakavereiden kanssa on tultava toimeen, vaikka väkisin. Oikeanlaisella johtamisella ja yhteishengen luomisella saadaan kuitenkin helpotettua palvelusta. Varusmiesten käytössä ovat sotilaspastori ja sosiaalikuraattori, joiden puoleen voi kääntyä vaikeina hetkinä.

Lomilla palautumisen tarve on suuri pitkän kiinniolojakson jälkeen. Lomilla inttiasiat jätetään pois mielestä ja nautitaan lomasta. Varusmiehet viettävät lomaa haluamallaan tavalla. Sharma hyppää heti kotiin päästyään sänkyyn nukkumaan. Aalto viettää aikaa tyttöystävänsä kanssa käyden esimerkiksi Linnanmäellä ja Seurasaaressa. Linkola pyrkii ottamaan joka päivästä kaiken irti ja kokemaan uusia asioita. Ennen lomia kuitenkin pitää siivota oma tupa ja kaappi, jotta kasarmi jää hyvään kuntoon odottamaan lomilta paluuta. Yleisesti ottaen varusmiehet ottavat kaiken irti lomistaan, jotta taas jaksaa palata uusien harjoitusten ja haasteiden pariin!

Teksti ja kuvat: Kymen jääkäripataljoonan mediavarusmiehet