Toimintasuunnitelma

KYMEN JÄÄKÄRIPATALJOONAN KILTA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

  1. VUODEN TEEMA JA TÄRKEIMMÄT TOIMINNAT

Vuoden teema: ”Tulevaisuuden pohdintaa”

Killan toiminta on viime vuosina keskittynyt pääasiassa vierailuihin Vekaranjärvelle, ulkoilupäivään, onki- ja ampumakilpailuihin, isänpäivään sekä välttämättömiin kokouksiin. Muiden kiltayhtymän kiltojen kanssa on ollut pienimuotoista yhteistoimintaa. Yhteistoimintaan kannatta panostaa.

Meidän kiltalaisten tulee ennakkoluulottomasti pohtia killan tulevaisuutta. Onko nykyinen toiminta sitä alkuperäistä aitoa kiltatoimintaa, onko sitä pidettävä yllä huomioiden jäsenistömme passiivisuuden osallistua järjestettyihin tilaisuuksiin? Mitkä ovat resurssimme ylläpitää nykyistäkin toimintaa? Taloutemme perustuu yksinomaan jäsenmaksutuloihin ja mahdollisesti Tattoosta saatavaan tuloon. Tattoon toimintaan osallistuminen vaatii killalta uutta nuorempaa järjestysmieskortin omaavaa henkilöstöä.

Pääkohteemme on oman jäsenistön lisäksi Kymen jääkäripataljoonan varusmiehet ja henkilökunta sekä sotiemme veteraanit, joita tuetaan taloudellisten resurssien mukaan. Osallistutaan Karjalan prikaatin kiltayhtymän toimintaan ja tehdään muiden paikallisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa yhteistyötä sekä pidetään yhteyttä Kymen jääkäripataljoonaan. Ajatusta Kiltailtojen henkiin herättämisestä kannattaa ylläpitää.

2. TOIMINTA

Killan hallitus vastaa seuraavista toiminnoista, nimeää vastuuhenkilöt ja perustaa tarvittaessa toimikunnat.

2.1 Järjestely- koulutustoiminta

* ulkoilupäivä ja pilkkikilpailut kevättalvella

* onkikilpailut kesällä

* ampumakilpailut syyskesällä

* mahdolliset retket, tapahtumat, kiltaillat ja muut hallituksen päättämät tilaisuudet

* keittimen ja telttojen ja muun materiaalin vuokraus sekä myyntitoiminta ja talkoot. Kaluston mahdollinen myynti kevätkesällä

* killan arkisto ja yleinen materiaali

 

2.2 Kulttuuri- ja hengellinen toiminta

* kirkkoilta syksyllä

* mahdolliset kulttuuri- ja teatterimatkat

 

2.3 Perinnetoiminta

* killan perinneasiat

* KymJP:n 12.3. vuosipäivän kiltatapahtuma Haminassa

* killan lippu on mukana maanpuolustustapahtumissa

* killan omistuksessa ja varastossa oleva perinne- ja museomateriaali, mahdolliset luovuttamiset ja myynti

2.4 Yhteistoiminta

* yhteydenpito Kymen jääkäripataljoonan ja killan säännöissä mainittujen perinnejoukkojen veteraaneihin/toimijoihin

* yhteydenpito Punamustarykmentin perinneyhdistykseen

* Karjalan prikaatin kiltayhtymän toiminta ja Kilpi-lehden julkaiseminen

* osallistutaan kutsusta eri joukkojen ja järjestöjen tilaisuuksiin

* jäsenyhdistyksenä Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskuksessa

* osallistuminen Haminan seudun maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötoimikunnan toimintaan

2.5 Tiedottaminen

* killan kotisivujen ylläpito ja päivittäminen

* yksi paperipostissa lähetettävä killan tiedote

* tiedottaminen paikallislehdissä

 

3. TALOUS

Taloudessa olevia vaikuttamiskeinoja jäsenmaksun lisäksi

* taloudessa pyritään tasapainottamaan vuosittaiset tulot ja menot kulurakennetta vähentämällä, etsimään yhteistyökumppaneita ja tehostetaan vuokraustoimintaa. Kaluston myynti ja tukikohdasta luopuminen ovat vaihtoehtoja

* vuosi 2020 on taas Tattoo-vuosi, jossa pyrimme hankkimaan tuloja järjestyksenvalvonnalla ja liikenteenohjauksella.

* killan materiaalin myynnistä syntyy mahdollisesti tuloja

Kilta tukee mahdollisuuksiensa mukaan seuraavia yhteisöjä

* Kymen jääkäripataljoona

* Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit

* Haminan Seudun Rintamaveteraanit

* Karjalan prikaatin kirkollinen työ

* Haminan Soittokunta

 

KymJP:n Kilta, hallitus

Word-tiedostona: TOIMINTASUUNNITELMA 2020