Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

 1. VUODEN TÄRKEIMMÄT TOIMINNAT

Koronapandemia on hellittänyt ja killan perustoiminnat ovat palautuneet normaaleihin uomiinsa Vekaranjärven vierailuineen, ulkoilupäivineen sekä onki- ja ampukilpailuineen. Tulevan kauden tapahtumien ja toimintojen osalta olemme optimistisia. Tulemme panostamaan yhteistoiminnan lisäämiseen Kymen jääkäripataljoonan kanssa, tarjoamaan jäsenistölle perheenjäsenineen tutustumisia alueen historiallisiin kohteisiin ja järjestämään esitelmätilaisuuksia. Ulkoilupäivä sekä onki- ja ampumakilpailut järjestetään perinteisen tavan mukaan.

Jatkossakin toimintamme pääkohde oman jäsenistön lisäksi on Kymen jääkäripataljoonan varusmiehet. Luovutetaan perinteinen Oiva-polkupyörä peruskoulutuskauden parhaalle jääkärille. Tammenlehvän perinneliiton aloitettua toimintansa olemme mukana toiminnassa resurssiemme mukaisesti. Yhteistoimintaa Sotilaspoikien Etelä-Kymenlaakson Perinnekillan ja Kymenlaakson muiden kiltojen kanssa tulee edistää.

 1. TOIMINTA

Killan hallitus vastaa seuraavista toiminnoista, nimeää vastuuhenkilöt ja perustaa tarvittaessa toimikunnat

2.1 Järjestelytoimikunta

 • ulkoilupäivä ja pilkkikilpailut kevättalvella
 • onkikilpailut kesällä
 • ampumakilpailut syyskesällä
 • muut killan päättämät tapahtumat
 • killan arkisto yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa

 

2.2 Kulttuuri- ja hengellinen toiminta

 • isänpäivän kirkkohetki
 • mahdolliset kulttuuritapahtumat tai -matkat

 

2.3 Perinnetoiminta

 • killan perinneasiat
 • Kymen jääkäripataljoonan perinnepäivä
 • killan lippu mukana maanpuolustustapahtumissa

 

2.4 Yhteistoiminta

 • yhteydenpito Kymen jääkäripataljoonan ja killan säännöissä mainittujen perinnejoukkojen veteraaneihin/toimijoihin
 • yhteydenpito Punamustarykmentin perinneyhdistykseen
 • Karjalan prikaatin kiltayhtymän toiminta ja Kilpi-lehden julkaiseminen
 • osallistutaan kutsusta eri joukkojen ja järjestöjen tilaisuuksiin
 • jäsenyhdistyksenä Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskuksessa
 • osallistutaan paikallisen veteraanien perinneyhdistyksen toimintaan
 • osallistutaan Kymen jääkäripataljoonan kotiuttamistilaisuuksiin

 

2.5 Tiedottaminen

 • killan kotisivujen ylläpito ja päivittäminen
 • tiedon levittäminen Kymen jääkäripataljoonan nykyisille ja entisille varusmiehille
 • mahdollisuus käyttää killan Tukikohtaa jotoksien tukikohtana

 

 1. Talous

Taloudellisia vaikuttamismahdillisuuksia jäsenmaksun lisäksi

 • vuosittaiset tulot ja menot pyritään pitämään tasapainossa
 • osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Haminassa järjestettävissä tapahtumissa liikenteenohjaukseen
 • etsitään yhteistyökumppaneita

Kilta tukee taloudellisesti

 • Kymen jääkäripataljoonaa
 • Karjalan prikaatin kirkollista työtä
 • paikallista soteveteraanien perinneyhdistystä

 

”KILTA TÄÄ MEITÄ KAIKKIA YHDISTÄÄ”

Killan hallitus