Toimintasuunnitelma

KYMEN JÄÄKÄRIPATALJOONAN KILTA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

 1. VUODEN TEEMA JA TÄRKEIMMÄT TOIMINNAT

Vuoden teemana on Toiminnan jatkuvuus. Mikä on killan tulevaisuus ja miten toimintaa kannattaa jatkaa on varmasti meitä jokaista kiltalaista askarruttava kysymys. Realistinen totuus on se, että jäsenistömme ikääntyy ja vähenee eikä uutta nuorta jäsenistöä ole ainakaan täältä Haminan alueelta merkittävästi saatavissa.

Killan toiminta on pyörinyt jo useamman vuoden muutaman oman tapahtuman ja Vekaranjärven vierailujen ympärillä. Kymen jääkäripataljoonan komentajan kanssa on käyty keskusteluja ja herätetty ajatus saada pataljoonassa palvelevat ja palvelleet varusmiehet sekä myös henkilökunta kiinnostumaan killan toiminnasta.

Asioiden eteenpäin vieminen on ollut nyt pysähdyksissä koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten takia. Kiltaa ei tulisi lakkauttaa. Pitää olla taho, joka ylläpitää ja vaalii perinteitä joukkoyksikön ohella. Vastuu killan toiminnoista on Haminan suunnalla.

Muutamia kehitysajatuksia:

 • Pataljoonan varusmiehet voisivat liittyä ilman jäsenmaksua jäseniksi koeajalle 2-3 vuotta, jonka jälkeen perittäisiin normaali jäsenmaksu.
 • Varusmiestoimikunnan kanssa tehtäisiin yhteistyötä muun muassa tiedottamisessa.
 • Toivotaan pataljoonan henkilökunnan liittyvän killan jäseniksi.
 • Vierailuja puolin ja toisin lisättäisiin ja niissä voisi olla sotahistoriaa, ammuntaa ja leikkimielistä vapaa-ajan tapaamista.
 • Pataljoonan perinnepäivän vietto Haminassa tehdään arvokkaaksi ohjelmalliseksi tapahtumaksi.

Toimintamme pääkohteet ovat edelleen oma jäsenistö, Kymen jääkäripataljoona sekä sotiemme veteraanit, joita tuetaan taloudellisten resurssien mukaan. Osallistutaan Karjalan prikaatin kiltayhtymän toimintaan ja tehdään muiden paikallisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa yhteistyötä.

 1. TOIMINTA

Killan hallitus vastaa seuraavista toiminnoista, nimeää vastuuhenkilöt ja tarvittavat toimikunnat.

2.1 Järjestely- koulutustoiminta

 • ulkoilupäivä ja pilkkikilpailut kevättalvella
 • onkikilpailut kesällä
 • ampumakilpailut syyskesällä
 • mahdolliset retket, tapahtumat, kiltaillat ja muut hallituksen päättämät tilaisuudet. Yhtenä mahdollisuutena Haminan opaskierros tai muu tutustuminen Haminan alueen historiaan/sotahistoriaan yhtenä mahdollisuutena
 • keittimen ja telttojen ja muun materiaalin vuokraus sekä myyntitoiminta ja talkoot
 • Kaluston mahdollinen myynti kesällä
 • killan arkisto ja yleinen materiaali

 

2.2 Kulttuuri- ja hengellinen toiminta

 • kirkkoilta syksyllä

 

2.3 Perinnetoiminta

 • killan perinneasiat
 • KymJP:n 12.3. vuosipäivän kiltatapahtuma Haminassa
 • killan lippu on mukana maanpuolustustapahtumissa
 • killan omistuksessa ja varastossa oleva perinne- ja museomateriaali, mahdolliset luovuttamiset ja myynti

 

2.4 Yhteistoiminta

 • yhteydenpito Kymen jääkäripataljoonan ja killan säännöissä mainittujen perinnejoukkojen veteraaneihin/toimijoihin
 • yhteydenpito Punamustarykmentin perinneyhdistykseen
 • Karjalan prikaatin kiltayhtymän toiminta ja Kilpi-lehden julkaiseminen
 • osallistutaan kutsusta eri joukkojen ja järjestöjen tilaisuuksiin
 • jäsenyhdistyksenä Rauhanturvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskuksessa
 • osallistuminen Haminan seudun maanpuolustusjärjestöjen yhteistyötoimikunnan toimintaan

 

2.5 Tiedottaminen

 • killan kotisivujen  ja facebooksivujen ylläpito ja päivittäminen
 • yksi paperipostissa lähetettävä killan tiedote
 • tiedottaminen paikallislehdissä

 

 1. TALOUS

Taloudessa olevia vaikuttamiskeinoja jäsenmaksun lisäksi taloudessa pyritään tasapainottamaan vuosittaiset tulot ja menot kulurakennetta vähentämällä, etsimään yhteistyökumppaneita. Vuokraustoiminnan tehostaminen, kaluston myynti ja tukikohdasta luopuminen ovat vaihtoehtoja

 • vuosi 2021 on Tattoo-vuosi, jossa pyrimme hankkimaan tuloja järjestyksenvalvonnalla ja liikenteenohjauksella.
 • killan materiaalin myynnistä syntyy mahdollisesti tuloja
 • Kilta tukee mahdollisuuksiensa mukaan seuraavia yhteisöjä
  • Kymen jääkäripataljoona
  • Haminan-Vehkalahden Sotaveteraanit
  • Haminan Seudun Rintamaveteraanit
  • Karjalan prikaatin kirkollinen työ

KymJP:n Kilta, hallitus

 

Word-tiedostona: TOIMINTASUUNNITELMA 2021