KYMJP mukana RUK:n oppilaiden loppusodassa

KYMJP joukot yhdessä muiden aselajijoukkojen kanssa harjoittelivat hyökkäystaistelua RUK:n oppilaiden kanssa. Harjoitus oli onnistunut kokonaisuus, jossa joukot pääsivät toimimaan osana pataljoonaa. Harjoituksessa hyödynnettiin laajasti KASI simulaattorijärjestelmää. RUK:n oppilaille harjoitus toimi ”loppusotana”, jossa KYMJP:n mekanisoidut joukot tarjosivat todentuntuisen harjoitusvastustajan ja yhteistyöosapuolen.
Kuvamateriaali: Puolustusvoimat